LAKE TAUPO ” ทะเลสาบเทาโป ” ประเทศนิวซีแลนด์

 (Lake Taupo) เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีขนาด
ถึง 616 ตารางกิโลเมตร (เกือบเท่ากับประเทศสิงคโปร์ทั่วประเทศเลย) โดยมีสาเหตุจาก
การระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อราวๆ 26,000 ปีที่ผ่านมา ได้ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไป
จนกระทั่งเกิดเป็นบ่อทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ขึ้นมา กลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมที่เหมาะ
แก่การมาพักผ่อนกับครอบครัว เพื่อนฝูงและก็คนรู้ใจดูทิวทัศน์สวยๆรวมทั้งเพลิดเพลินใจ
ไปกับธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ รวมทั้งเทือกเขาน้อยใหญ่หลายลูก
บรรยากาศดี๊ดี สูดอากาศกันได้อย่างเต็มปอด