Petra นครเพตรา ประเทศจอร์แดน

นครเพตรา

นครเพตรา ถือเป็นนครหินแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา หุบเขา
ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซีกับ ทะเลอัคบาในประเทศจอร์แดน เป็นเมืองที่เจาะสลักเข้า
ไป
ในหินเกือบจะทั้งหมด รอบบริเวณ ไม่ว่าจะเป็น วิหาร หลุมศพ บันได โรงละคร
 ซึ่งขุดสลักมาแต่ว่ายอดเขาลงมาเป็นหลืบลดหลั่นเป็นช่อชั้นงดงาม

ถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของ อารยธรรมเบื้องต้นของเขตตะวันออกกลาง นครนี้ก่อนหน้านี้เป็น
นครที่การค้าขนาดใหญ่ซึ่งถัดมาถูกละทิ้งเป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนกระทั่งเมื่อมีนักสำรวจ
ชาวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบเห็นเข้าเมื่อปี 1812
ภายหลังที่นี่เลยกลายเป็นแหล่งวิชาความรู้อย่างดีของนักโบราณคดี
รวมทั้งเป็นสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายอันดับหนึ่งในโลกอีกด้วย